Činnost na objektech byla ukončena začátkem prosince 2006.

Důvody byly prosté, malá návštěvnost, neschody s městem a hlavně s okolníma bunkrákama, které přerostly až k poškozování našeho osobního majetku, jako je třeba poškrábané auto atd... V takovémto prostředí se nám něchtělo pracovat, takže svou činnost nasměrujem někam jinam, kde nebude takové nepřátelské prostředí, prozatím se vybavení z objektů stáhlo do sklepů a kůlen,kde bude vyčkavát na své další využití. Nějaký materiál je ještě zadržován v jednom TO, s kterým jsme spolupracovali, tak snad se nám ho úspěšně podaří z nich dostat. Na druhou stranu je celkem chápu, když tyto věci jsou jediné exponáty, co mají, co se opevnění týče.