Tento objekt měl původně sloužit jako zázemí pro skanzen, ale v pozdějši době se od zohoto záměru upustilo a objekt měl být také rekonstruován, ale nakonec se měl objekt maximalně očistit, namaskovat a jinak nic víc. Ve finále se ani to nestalo...

Planek použit z www.ropiky.net